بررسی تاثیر عوامل گسترش فساد اداری بر شاخص های اقتصادی و ارائه راهکارهای مقابله ای
1. بررسی تاثیر عوامل گسترش فساد اداری بر شاخص های اقتصادی و ارائه راهکارهای مقابله ای

عبدالمجید راه پیما؛ حمید پیشگاه هادیان؛ محمدعلی خسروی؛ حسین تفضلی

دوره 14، شماره 54 ، اسفند 1400، صفحه 23-41

چکیده
  فساد ادارای اشکال مختلف و تأثیرات گوناگون، هم بر اقتصاد و هم به طور کلی برجامعه دارد چرا که از رشد اقتصادی جلوگیری می کند و بر عملیات تجاری، اشتغال و سرمایه گذاری تأثیر می گذارد از این رو مقاله حاضر درصدد ...  بیشتر
ساده‌زیستی کارگزاران و ثبات نظام سیاسی (مبانی قرآنی و روائی اندیشه امام خمینی)
2. ساده‌زیستی کارگزاران و ثبات نظام سیاسی (مبانی قرآنی و روائی اندیشه امام خمینی)

بهروز رشیدی؛ مسعود جعفری نژاد؛ یحیی فوزی

دوره 14، شماره 54 ، اسفند 1400

چکیده
  در قرآن کریم بر ضرورت ساده زیستی تأکید فراوان شده است. از منظر قرآن کریم ساده‎زیستی از یک سو موجب سلامت نفس و حفظ تقوی و همدلی و همیاری با محرومان و مستضعفان و رسیدگی به امور آنان می‎شود، از سوی دیگر ...  بیشتر
مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی دولت های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی
3. مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی دولت های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی

علی اشرف هواسی؛ جلال درخشه؛ رحیم خستو

دوره 14، شماره 54 ، اسفند 1400

چکیده
  مشارکت به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دستیابی به توسعه سیاسی مطرح است. هر کشوری که خواهان دستیابی به توسعه سیاسی است، ناگزیر باید زمینه را برای مشارکت سیاسی شهروندان و از جمله زنان فراهم آورد. با توجه به ...  بیشتر
بررسی تبعات شفافیت بر کارآمدی دولت در جمهوری اسلامی ایران
4. بررسی تبعات شفافیت بر کارآمدی دولت در جمهوری اسلامی ایران

محسن فرسایی؛ مسعود مطلبی؛ اصغر عربیان؛ سید مصطفی ابطحی

دوره 14، شماره 54 ، اسفند 1400

چکیده
  ضعف در کارکردهای دولت به معنی قوه مجریه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران دلیلی بر وجود شرایط رشد و گسترش پنهان کاری اداری و فساد در این کشورها است. این تحقیق به صورت روند پژوهی به بررسی ...  بیشتر
منابع و موانع احزاب در روند توسعه سیاسی مطالعه موردی: اقلیم کردستان عراق 1991-2020
5. منابع و موانع احزاب در روند توسعه سیاسی مطالعه موردی: اقلیم کردستان عراق 1991-2020

صفر ولدبیگی؛ صادق زیباکلام؛ سید علی رضا ازغندی؛ علی اشرف نظریان

دوره 14، شماره 54 ، اسفند 1400، صفحه 85-106

چکیده
  شکلگیریِ سیستم خودمختار و بعدها فدرال در کردستان عراق محصول تعاملات سیاسی بین‌المللی ومبارزات ناسیونالیستی کردها در قالب احزاب سیاسی بوده ست؛بنابراین، شکلگیری توسعه سیاسی در این منطقه نیز محصول ایندو ...  بیشتر