تأثیر ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک پوتین بر اتحادیه اروپا
1. تأثیر ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک پوتین بر اتحادیه اروپا

حمید صالحی؛ رامین بخشی؛ محمدرضا فرهادی

دوره 11، شماره 44 ، تابستان 1398، صفحه 1-32

چکیده
  ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در عرصۀ روابط بین‎الملل اغلب با یکدیگر همخوانی دارند، و ژئواکونومیک به عنوان زیرمجموعه ای از ژئوپلیتیک محسوب می شود. با کنار هم قرار دادن ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، آنها به طور ...  بیشتر
مفهوم حریّت از منظر روحانیت صدر مشروطه؛ مطالعه تطبیقی نظرات شیخ فضل الله نوری، میرزای نائینی، شیخ ابراهیم زنجانی و اسدالله خرقانی
2. مفهوم حریّت از منظر روحانیت صدر مشروطه؛ مطالعه تطبیقی نظرات شیخ فضل الله نوری، میرزای نائینی، شیخ ابراهیم زنجانی و اسدالله خرقانی

محمود نقدی پور؛ فیض الله بوشاسب گوشه؛ سهیلا ترابی فارسانی

دوره 11، شماره 44 ، تابستان 1398، صفحه 33-48

چکیده
       ظهور مدرنیته غربی و دول اروپایی به عنوان منادیان ترقی و پیشرفت در سده هجدهم و حضور افکار نوگرایانه غربی در کشورهای اسلامی به ویژه ایران، سبب واکنش جامعه ایرانی و رهبران آن گردید. مباحث نوین ...  بیشتر
تاثیر سیاستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی برتوسعه اجتماعی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی استان کردستان
3. تاثیر سیاستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی برتوسعه اجتماعی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی استان کردستان

ملکتاج خسروی؛ سید رحمت اله برزنجه عطری

دوره 11، شماره 44 ، تابستان 1398، صفحه 49-70

چکیده
       سیاستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی به مفهوم مطالعه و بررسی خدمات اجتماعی و رفاهی دولت است. این خدمات غیرسیاسی هستند و عمدتاً شامل مسکن، تأمین اجتماعی، مددکاری اجتماعی و آموزش می‌شود. هدف ...  بیشتر
بررسی نقش فداییان اسلام درجریان ملی شدن صنعت نفت درایران ازهمگرایی تاواگرایی
5. بررسی نقش فداییان اسلام درجریان ملی شدن صنعت نفت درایران ازهمگرایی تاواگرایی

محمدفاضل صدری؛ صادق زیبا کلام؛ ابوالقاسم طاهری؛ سید مصطفی ابطحی

دوره 11، شماره 44 ، تابستان 1398، صفحه 97-116

چکیده
  ازجمله نقاط عطف تاریخ سیاسی معاصرایران نهضت ملی شدن نفت می باشد.نقش آفرینی نیروهای مذهبی به عنوان یکی ازنیروهای مهم اجتماعی درتحولات سیاسی اجتماعی ایران باتوجه به اوضاع سیاسی اجتماعی حاکم،مبانی فکری ...  بیشتر
تبیین رابطه دولت و جامعه در عصر محمدرضا شاه (1332-1320)
6. تبیین رابطه دولت و جامعه در عصر محمدرضا شاه (1332-1320)

رشید رکابیان

دوره 11، شماره 44 ، تابستان 1398، صفحه 117-142

چکیده
       فروپاشی حکومت استبدادی رضاشاه درشهریور 1320 امیدی را در دل جامعه و جریان‌های فکری به وجود آورد تا بتوانند طبق قانون مشروطه حکومت دمکراتیکی را «که در آن شاه سلطنت کند، نه حکومت» تشکیل ...  بیشتر
زمینه‌های شکل‌گیری اندیشه‌ها‌ و اخلاق عملگرای اقتصادی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و پیامدهای آن برای توسعه کشور
7. زمینه‌های شکل‌گیری اندیشه‌ها‌ و اخلاق عملگرای اقتصادی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و پیامدهای آن برای توسعه کشور

اسدالله اطهری؛ سعید جهانگیری؛ حامد عمویی

دوره 11، شماره 44 ، تابستان 1398، صفحه 143-158

چکیده
       آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، از جمله چهره‌های اصلی انقلاب اسلامی است که نه تنها در پیش از وقوع انقلاب اسلامی به مبارزه و مجاهدت در راه اسلام و ایران پرداخت، که پس از آن نیز با حضور موثر و دغدغه‌مند ...  بیشتر
بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری ایران هراسی در غرب پس از انقلاب اسلامی
9. بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری ایران هراسی در غرب پس از انقلاب اسلامی

علیرضا امینی

دوره 11، شماره 44 ، تابستان 1398، صفحه 187-204

چکیده
       ایران هراسی بدون شک، یکی از مهم‌ترین ابزارهای غرب برای مقابله با گفتمان انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون بوده است. این مساله تحت تأثیر توانمندی‌های بالقوه و بالفعل قدرت سخت ...  بیشتر