فصلنامه علمی- پژوهشی«مطالعات سیاسی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهرکه اینک که در  برابر دیدگان شما خواننده محترم قرار دارد  نوید نوینی به اساتید، فرهیختگان و محققان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل می‌دهد که این فصلنامه می‌تواند به‌طور منظم و ادواری ارائه گردد و مطابق استانداردهای مجلات علمی پژوهشی به چاپ رسد. این فصلنامه که ضرورت انتشار آن مورد تایید و تاکید جناب آقای دکتر حمید میرزاده ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی و جناب آقای دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی معاونت محترم پژوهشی آن دانشگاه،که همواره مشوق توسعه و اعتلای امر تحقیق و پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی بوده‌اند، قرار گرفته، با همت و کمک‌های بی‌دریغ ریاست و نیز دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر به زیور طبع آراسته شده است.

آنچه در این مجموعه از نظر می گذرد، به یقین نه کمال مطلوب دست اندرکاران و نه ارضاء کنندۀ طبع مشکل پسند همۀ خوانندگان ارجمند آن است. فصلنامۀ مطالعات سیاسی، ضمن اذعان به یاری، لطف و محبت جمعی از استادان و فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی و نیز دیگر شخصیت های دانشگاهی و علمی از سایر مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور که به اشکال گوناگون، اعم از تألیف، ترجمه، نقد و بررسی، معرفی و ارزیابی آثار، اعلام می دارد که صفحات این فصلنامه به روی همۀ عزیزان دانشگاهی و صاحبنظران فرهیخته و علاقمندان همکاری باز بوده و آمادۀ درج آثار ایشان در چهارچوب خط مشی یک نشریه است و با کمال میل و اشتیاق از مساعدت همکاری و همفکری همۀ آنها استقبال می نماید.

خط‌مشی فصلنامه علمی- پژوهشی«مطالعات سیاسی» و اهتمام دست ‌اندرکاران آن را به‌طور خلاصه می‌توان در موارد ذیل برشمرد:

1. فصلنامه مطالعات سیاسی، نشریه‌ای صرفاً دانشگاهی و با رویکرد علمی است که می‌کوشد در هر شماره به‌طور عمده مقالات تالیفی در چارچوب موضوعات تخصصی رشته های علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، مطالعات منطقه‌ای، اقتصاد سیاسی بین الملل، جامعه شناسی سیاسی و تاریخ را درج نماید.

2. هیات تحریریه فصلنامه به‌منظور افزایش سطح علمی فصلنامه به پیشنهادات اصلاحی و نقادانه خوانندگان ارج می‌نهد.

3. آرا و عقاید مندرج در مقالات الزاماً مورد تایید فصلنامه نیستند و مسؤولیت مقالات متوجه مولفان و یا مترجمان آن ها خواهد بود.

4. مقالات ارسال شده پس از بررسی و در صورت تصویب در نوبت چاپ قرار می‌گیرد و هیات تحریریه فصلنامه در پذیرش، اصلاح ، ویرایش و چاپ مقالات آزاد است.