نظم و نظام سیاسی مطلوب در فلسفه سیاسی ابن سینا
1. نظم و نظام سیاسی مطلوب در فلسفه سیاسی ابن سینا

محمد مهدی نادری؛ شمسی کاظمی؛ سعید جهانگیری

دوره 12، شماره 46 ، زمستان 1398، ، صفحه 81-100

چکیده
  مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی می‌کوشد ضمن بازخوانی اندیشه، آرا و تأملات سیاسی ابن سینا به عنوان یکی از نامدارترین اندیشمندان مسلمان ایرانی در سپهر جهانی، ‌‌‌‌به این پرسش اصلی پاسخ ...  بیشتر
نظریه مشروعیت و استیلای حکومت در اندیشه سیاسی روزبهان خنجی
2. نظریه مشروعیت و استیلای حکومت در اندیشه سیاسی روزبهان خنجی

محمد مهدی نادری؛ کتایون سرلک

دوره 11، شماره 42 ، زمستان 1397، ، صفحه 213-233

چکیده
  فضل اله بن روزبهان خنجی(925-860 ق) معرف به خواجه ملا اندیشمند، فقیه و عارف ایرانی عصر آق‌قویونلو و صفویان است که نقش مهمی در گسترش مکتب فقهی شافعی داشته است. او شافعی مذهبی متعصب بود و این تعصب در تکوین عقایدش ...  بیشتر