تقابل قدرت منطقه‌ای و هژمون در خاورمیانه بر اساس نظریه ثبات هژمونیک
1. تقابل قدرت منطقه‌ای و هژمون در خاورمیانه بر اساس نظریه ثبات هژمونیک

مجتبی استوار؛ امیر هوشنگ میرکوشش؛ علی محمدزاده

دوره 12، شماره 46 ، زمستان 1398، ، صفحه 141-163

چکیده
  هژمونی به نوعی نظم بین المللی یا به وضعیت خاصی از نظم جهانی اشاره دارد که بر مبنای انگیزه ها و رفتار تفوق جویانه و کنترل طلب یک دولت شکل می گیرد و یک کشور در تمامی مقوله های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی ...  بیشتر
سناریونگاری نظم آینده بین الملل در سال های منتهی به 2030 میلادی
2. سناریونگاری نظم آینده بین الملل در سال های منتهی به 2030 میلادی

علی اصغر نعیمی؛ امیر هوشنگ میرکوشش؛ علی محمدزاده

دوره 12، شماره 45 ، پاییز 1398، ، صفحه 241-262

چکیده
  از گذشته، پیش بینی آینده و این که نظام جهانی با توجه به متغیرهای گوناگون آن، چه سمت و سویی خواهد داشت و بازیگران سیاسی و دولتمردان حاکم در راستای  تامین منافع ملی و صیانت و حفاظت از استقلال و تمامیت ...  بیشتر