چالش ها و فرصت های حضور اتباع افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از طالبان
1. چالش ها و فرصت های حضور اتباع افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از طالبان

یدالله محمدی؛ حسن خداوردی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ مسعود مطلبی

دوره 12، شماره 46 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-20

چکیده
  پدیده مهاجرت در ایران، در کنار ایجاد فرصت در حوزه تبادلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، مشکلاتی از قبیل عدم توازن جمعیتی، افزایش بیکاری و بروز ناامنی را نیز بدنبال داشته است. ایران از سال 1358 تاکنون، تقریباً ...  بیشتر
بازار سنتی، نهادهای وابسته و ساخت قدرت در جمهوری اسلامی ایران
2. بازار سنتی، نهادهای وابسته و ساخت قدرت در جمهوری اسلامی ایران

مسعود مطلبی

دوره 9، شماره 34 ، زمستان 1395، ، صفحه 95-130

چکیده
  نوشتار حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی و رویکرد نهادگرایی تاریخی تلاش دارد  نقش سیاسی - اجتماعی نهاد بازار سنتی، تشکل های وابسته و بازاریان را به عنوان بخشی از طبقه متوسط سنتی در ساخت سیاسی ...  بیشتر