توسعه و توسعه ی انسانی در قطر
1. توسعه و توسعه ی انسانی در قطر

رضا شیرزادی

دوره 11، شماره 41 ، پاییز 1397، ، صفحه 173-194

چکیده
      توسعه ی انسانی یکی از نظریه های متأخر توسعه به شمار می‌رود که از دهه ی 1990 به بعد مقبولیت عام یافته است. از دید توسعه ی انسانی، برخورداری انسان از زندگی طولانی، سالم و خلاق، هدف نهایی توسعه است. ...  بیشتر
ولت و توسعه سیاسی در مالزی
4. ولت و توسعه سیاسی در مالزی

رضا شیرزادی

دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1389، ، صفحه 153-179

چکیده
  مالزی یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی است که روند توسعه اقتصادی- اجتماعی خود را در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، و به طور مشخص از دهه 1970م آغاز کرد. این کشور با بهره مندی از مدیریت دقیق اقتصادی، بهره‌گیری از ...  بیشتر