پردازشِ سازه انگارانۀ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دورۀ سازندگی؛ با تاکید بر رهیافت اسلام گرایی
1. پردازشِ سازه انگارانۀ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دورۀ سازندگی؛ با تاکید بر رهیافت اسلام گرایی

سعید چهرآزاد؛ علیرضا ازغندی؛ ابوالقاسم طاهری؛ حمید احمدی

دوره 11، شماره 42 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-18

چکیده
       شرایط جمهوری اسلامی ایران در دوران پسا جنگ وضعیتی را به وجود آورده بود که تمامی ساحت­ها از جمله ساحت سیاست خارجی را دچار تحول ساخته بود. پس از پایان یافتن جنگ عراق علیه ایران، دورۀ نوینی ...  بیشتر
بررسی جامعه شناختی مؤلفه های هویت ملی در داستان «مدیر مدرسه» جلال آل احمد
2. بررسی جامعه شناختی مؤلفه های هویت ملی در داستان «مدیر مدرسه» جلال آل احمد

ابوالفضل ذوالفقاری؛ محمد ایرانی؛ فردین آریش

دوره 10، شماره 40 ، تابستان 1397، ، صفحه 127-146

چکیده
  یکی از راههای ارزیابی دقیق وضعیت هویت ملی، استخراج عناصر، مؤلفهها و شاخصهای آن، از آثـار ادبی گذشته است. این کار، میتواند موجب افزایش کارکردهای هویت ملی و ایجــاد انسـجام و وحـدت ملی در جامعه گردد. در ...  بیشتر
بازنمایی هویت ملی و قومی در نشریات دانشجویی کرد زبان، در فاصله زمانی سال‌های 1376تا 1384 (مطالعه‌موردی: دانشگاه‌های تهران، تبریز، کردستان)
3. بازنمایی هویت ملی و قومی در نشریات دانشجویی کرد زبان، در فاصله زمانی سال‌های 1376تا 1384 (مطالعه‌موردی: دانشگاه‌های تهران، تبریز، کردستان)

علی مرشدی زاد؛ زاهد غفاری هشجین؛ هیرش قادرزاده

دوره 2، شماره 8 ، تابستان 1389، ، صفحه 77-103

چکیده
  مساله اصلی این پژوهش بررسی میزان بازنمایی هویت ملی و قومی در نشریات دانشجویی کرد زبان است. در این تحقیق، 54 نشریه دانشجویی دانشگاه‌های تهران، تبریز و کردستان طی سال‌های 1376 تا 1384 با روش تحلیل محتوا و ابزار ...  بیشتر
تبارشناسی مبانی هویت ملی در تاریخ‌نگاری ملی گرایانه دوران قاجار و مشروطه
4. تبارشناسی مبانی هویت ملی در تاریخ‌نگاری ملی گرایانه دوران قاجار و مشروطه

محمدعلی علی زاده؛ علی محمد طرفداری

دوره 2، شماره 7 ، بهار 1389، ، صفحه 161-171

چکیده
  ظهور تاریخ‌نگاری ملی­گرایانه در دوران قاجاریه و مشروطه یکی از مهم‌ترین محورهای شکل‌گیری هویت ملی نوین در ایران معاصر به‌شمار می­رود. از زمان ورود ناسیونالیسم به‌عنوان یک ایدئولوژی مدرن به ایران ...  بیشتر