بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری ایران هراسی در غرب پس از انقلاب اسلامی
1. بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری ایران هراسی در غرب پس از انقلاب اسلامی

علیرضا امینی

دوره 11، شماره 44 ، تابستان 1398، ، صفحه 187-204

چکیده
       ایران هراسی بدون شک، یکی از مهم‌ترین ابزارهای غرب برای مقابله با گفتمان انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون بوده است. این مساله تحت تأثیر توانمندی‌های بالقوه و بالفعل قدرت سخت ...  بیشتر