نقش دولت الکترونیک در دستیابی به دموکراسی دیجیتال
1. نقش دولت الکترونیک در دستیابی به دموکراسی دیجیتال

معصومه رشاد؛ روح الله آهنگران

دوره 12، شماره 46 ، زمستان 1398، ، صفحه 61-80

چکیده
  در دولت الکترونیک رابطه ی با شهروندان و بخش های خصوصی در فضای مجازی به شیوه ی الکترونیک شکل می گیرد. ورود فن آوری های ارتباطی و تعاملی همراه با یکی از اهداف دولت الکترونیک که ارتقای دموکراسی با استفاده ...  بیشتر
ولت و توسعه سیاسی در مالزی
2. ولت و توسعه سیاسی در مالزی

رضا شیرزادی

دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1389، ، صفحه 153-179

چکیده
  مالزی یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی است که روند توسعه اقتصادی- اجتماعی خود را در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، و به طور مشخص از دهه 1970م آغاز کرد. این کشور با بهره مندی از مدیریت دقیق اقتصادی، بهره‌گیری از ...  بیشتر
وانع توسعه دموکراسی در خاورمیانه
3. وانع توسعه دموکراسی در خاورمیانه

امیر ساجدی

دوره 2، شماره 8 ، تابستان 1389، ، صفحه 105-123

چکیده
  از بارزترین ویژگی‌های خاورمیانه سرنوشت یکسان تاریخی- سیاسی اجزای آن است. این سرنوشت مشترک تا حدود زیادی متاثر از نقش استعمار، مذهب، سنت‌ها و فرهنگ‌های مشترکی است که بر ساختارهای سیاسی کشورهای ناحیه ...  بیشتر