تحلیلی بر ابعاد ژئوپلیتیکی ایالات متحده آمریکا در سوریه
1. تحلیلی بر ابعاد ژئوپلیتیکی ایالات متحده آمریکا در سوریه

محمدرضا عبدالله پور؛ زهرا ساعی؛ حسین علیپور

دوره 11، شماره 43 ، بهار 1398، ، صفحه 125-145

چکیده
       ابعاد ژئوپلیتیکی ایالات متحده آمریکا در قالب تصویر سازی، کد و بینش ژئوپلیتیکی، سیاست گذاری برون مرزی آمریکا را در سالیان اخیر در خاورمیانه، تشکیل داده است. هویت و اسطوره های ملی ایالات ...  بیشتر
تحلیل هژمونی آمریکا بر اساس نظریه نئوگرامشی
2. تحلیل هژمونی آمریکا بر اساس نظریه نئوگرامشی

رهبر طالعی حور؛ علی امیدی؛ نوذر شفیعی

دوره 11، شماره 41 ، پاییز 1397، ، صفحه 21-48

چکیده
      هژمونی به نوعی وضعیت بین­المللی یا نظم جهانی اشاره دارد که بر مبنای الگوهای رفتاری و سیاست تفوق­جویانه  یک دولت شکل می­گیرد. در شرایط هژمونیک، یک دولت قدرتمند از جهات سیاسی، اقتصادی، ...  بیشتر
راهبرد قدرت نرم آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران
3. راهبرد قدرت نرم آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران

حسن خداوردی؛ فرزانه رحمتی

دوره 10، شماره 39 ، بهار 1397، ، صفحه 75-94

چکیده
  یکی از مهمترین دستاوردهای راهبردی کشورها در عرصه روابط بین الملل، قدرت می باشد. قدرت نرم از دهه 1990 در جهت بهینه کردن سیاست خارجی و به دلیل کم هزینه بودن و مشروعیت آن نسبت به قدرت سخت به عنوان ابزاری برای ...  بیشتر
تﻀﺎد و ﻫﻤﮑﺎری در رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد (م1989-2008)
4. تﻀﺎد و ﻫﻤﮑﺎری در رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد (م1989-2008)

صمد قائم پناه

دوره 3، شماره 11 ، بهار 1390، ، صفحه 51-82

چکیده
  نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این سئوال است که چرا روابط ایران و ترکیه همیشه توأم با تضاد و همکاری بوده است و هیچ وقت روابط دو کشور عمیق، گرم و روند تکاملی را نداشته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ...  بیشتر