سناریونگاری نظم آینده بین الملل در سال های منتهی به 2030 میلادی
1. سناریونگاری نظم آینده بین الملل در سال های منتهی به 2030 میلادی

علی اصغر نعیمی؛ امیر هوشنگ میرکوشش؛ علی محمدزاده

دوره 12، شماره 45 ، پاییز 1398، ، صفحه 241-262

چکیده
  از گذشته، پیش بینی آینده و این که نظام جهانی با توجه به متغیرهای گوناگون آن، چه سمت و سویی خواهد داشت و بازیگران سیاسی و دولتمردان حاکم در راستای  تامین منافع ملی و صیانت و حفاظت از استقلال و تمامیت ...  بیشتر