ارتباط بین حقوق شهروندی و مبارزه با فساد در پرتو شاخصه های حکمرانی مطلوب
1. ارتباط بین حقوق شهروندی و مبارزه با فساد در پرتو شاخصه های حکمرانی مطلوب

مجتبی ابراهیمی؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ احد باقرزاده

دوره 13، شماره 50 ، زمستان 1399، ، صفحه 37-60

چکیده
      زمینه و هدف: مبارزه با فساد ضامن تحقق حقوق شهروندی و حکمرانی مطلوب است. الگوی حکمرانی مطلوب می‌تواند نظریه‌ای نوین در پاسخگویی به تأمین و تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مطالبات جمعی ...  بیشتر
نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در حکمرانی خوب
2. نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در حکمرانی خوب

حمیدرضا داودی؛ احمد بخشایش؛ اصغر عربیان

دوره 12، شماره 48 ، تابستان 1399، ، صفحه 43-59

چکیده
  اصل «حاکمیتِ قانون» یکی از مهم‌ترین شاخص‌های زمامداری، اِعمال حاکمیت و نیز حکمرانیِ خوب در دوران معاصر به‌شمار می‎آید. ازسویی فصل مشترک همۀ تعاریف ارائه شده را می‌توان در این نکته خلاصه کرد ...  بیشتر
نقش دولت الکترونیک در دستیابی به دموکراسی دیجیتال
3. نقش دولت الکترونیک در دستیابی به دموکراسی دیجیتال

معصومه رشاد؛ روح الله آهنگران

دوره 12، شماره 46 ، زمستان 1398، ، صفحه 61-80

چکیده
  در دولت الکترونیک رابطه ی با شهروندان و بخش های خصوصی در فضای مجازی به شیوه ی الکترونیک شکل می گیرد. ورود فن آوری های ارتباطی و تعاملی همراه با یکی از اهداف دولت الکترونیک که ارتقای دموکراسی با استفاده ...  بیشتر