تاثیر اقتصاد مقاومتی بر روند امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
1. تاثیر اقتصاد مقاومتی بر روند امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

جواد شمسی؛ علی اکبر جعفری

دوره 12، شماره 45 ، پاییز 1398، ، صفحه 165-192

چکیده
      از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد تحریم های اقتصادی، جنگ اقتصادی و فشارهای دیپلماتیک در عرصه روابط تجاری بین المللی بوده است، توجه به ابعاد اقتصادی امنیت ...  بیشتر
ارائه نظریه بومی جهاد اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش نظریه زمینه‎ای
2. ارائه نظریه بومی جهاد اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش نظریه زمینه‎ای

حمید محمد میرزایی؛ نبی اله دهقان

دوره 11، شماره 41 ، پاییز 1397، ، صفحه 115-148

چکیده
      رهبر معظم انقلاب اسلامی در دهه عدالت و پیشرفت به دکترین جهاد اقتصادی، مدیریت و روحیه جهادی و سیاست اقتصاد مقاومتی توجه خاص نموده است. هدف از این پژوهش تبیین نظریه بومی جهاد اقتصادی در چارچوب ...  بیشتر