ولت و توسعه سیاسی در مالزی
1. ولت و توسعه سیاسی در مالزی

رضا شیرزادی

دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1389، ، صفحه 153-179

چکیده
  مالزی یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی است که روند توسعه اقتصادی- اجتماعی خود را در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، و به طور مشخص از دهه 1970م آغاز کرد. این کشور با بهره مندی از مدیریت دقیق اقتصادی، بهره‌گیری از ...  بیشتر