بررسی جایگاه قدرت نرم در سیاست: از دوران باستان تا زمان معاصر
1. بررسی جایگاه قدرت نرم در سیاست: از دوران باستان تا زمان معاصر

پرویز امام‌زاده‌فرد

دوره 2، شماره 7 ، بهار 1389، ، صفحه 143-160

چکیده
  نوشتار حاضر به روش اسنادی ابتدا ریشه‌های قدرت نرم را از گذشته‌های دور بررسی می‌کند، سپس، عوامل تشکیل‌دهنده آن را تشریح و امکانات و محدودیت‌های عمده بر سر راه اعمال آن را ارزیابی می‌نماید. قدرت نرم ...  بیشتر