تاثیر متغیر فرد و ساختار بر نگرش ترکیه به روسیه ؛ مطالعه موردی دوره حزب عدالت و توسعه
1. تاثیر متغیر فرد و ساختار بر نگرش ترکیه به روسیه ؛ مطالعه موردی دوره حزب عدالت و توسعه

محبوبه روحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1400

چکیده
  روابط ترکیه با روسیه در طول تاریخ متاثر از عوامل متعددی تحولات بسیاری به خود دیده است. اما از دوره به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه این روابط تغییرات بزرگی را تجربه کرده است که به هیچ وجه نمی توان آن را ناگهانی ...  بیشتر