نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه روابط بین الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران(نویسنده مسؤول).

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

    دولت دوم هاشمی رفسنجانی پس از جنگ تحمیلی تلاش کرد که از طریق ارتقای سطح روابط دیپلماتیک با سایر کشورهای مختلف به ویژه اتحادیه اروپا زمینه تامین منابع لازم برای ترمیم و ساخت مجدد زیرساخت های اقتصادی کشور را فراهم کند. در این نوشتار تلاش شده که رهیافت های موثر در سیاست خارجی ایران برای تامین منافع ملی در سطح روابط بین الملل در دولت دوم هاشمی رفسنجانی مورد بررسی قرار گیرد تا از تجربه به دست آمده در تدوین راهکاری های عملی و علمی در سیاست خارجی استفاده گردد. بر این اساس پرسش این نوشتار توصیفی – تحلیلی آن است که سیاست تنش زدایی دولت هاشمی رفسنجانی در سال های 1372 الی 76 چه تاثیری بر توسعه روابط با اتحادیه اروپا داشته است؟ نتایج نشان می دهد که دولت دوم هاشمی رفسنجانی با فاصله گرفتن از شعارهای انقلابی و رویکرد عملگرایی و اعمال سیاست تنش‏زدایی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دستاوردهایی نظیر گسترش مراودات تجاری و بازگشایی سفارتخانه‏ها دست یافته است به نحوی که از مسیر بهبود روابط دیپلماتیک با اتحادیه اروپا تا حدودی منابع مالی، سرمایه گذاری و تکنولوژیک به عنوان اضلاع مهم  فعالیت های اقتصادی برای ایران تامین شد.

کلیدواژه‌ها