نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

    توسعه ی انسانی یکی از نظریه های متأخر توسعه به شمار می‌رود که از دهه ی 1990 به بعد مقبولیت عام یافته است. از دید توسعه ی انسانی، برخورداری انسان از زندگی طولانی، سالم و خلاق، هدف نهایی توسعه است. توسعه ی انسانی بدون نقش مؤثر دولت تحقق نمی‌یابد زیرا پیشبرد راهبرد توسعه ی انسانی به یک دولت فعال نیاز دارد. امروزه یکی از شاخص های سنجش سطح توسعه ی کشورهای مختلف، گزارش های ملی و بین المللی توسعه ی انسانی است. قطر از زمان تاسیس در سال 1971 به کمک درآمدهای قابل ملاحظه‌ی حاصل از صادرات نفت و گاز و سپس با تنوع بخشیدن به فعالیت های اقتصادی، از منطقه ای محروم و بیابانی به کشوری ثروتمند و در رتبه‌ی کشورهای با توسعه‌ی انسانی خیلی بالا تبدیل شده‌است. در این مقاله، ابتدا به مفاهیم توسعه و توسعه‌ی انسانی از جمله سیر تحول مفهوم توسعه، چگونگی طرح نظریه ی توسعه ی انسانی و نحوه ی رتبه‌بندی کشورها به وسیله ی شاخص توسعه انسانی اشاره شده و پس از آن؛ ویژگی‌های عمومی، تحولات سیاسی، روندهای جاری اقتصادی، و شاخص و وضعیت توسعه‌ی انسانی کشور قطر بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها